பெயரில் என்ன

16 Jan

தாய் சேயிடம் வைத்திருக்கும் காதலுக்கு உலகம் பாசம் என்றது…
தந்தை பிள்ளையிடம் வைத்திருக்கும் காதலுக்கு உலகம் அன்பு என்றது…
ஒருவன் தன் நண்பர்களிடம் வைத்திருக்கும் காதலுக்கு உலகம் நட்பு என்றது…
ஆனால் ஓர் ஆண் பெண்ணிடம் வைத்திருக்கும் பாசம்,அன்பு,நட்பிற்கு மட்டும் காதல் என்றால், உலகம்  ஏன் வெறுக்கிறது !?!

Advertisements

பிரிவு

16 Aug

பிரிவு…சேர்ந்திருப்பதன் எதிர்மறை மட்டுமல்ல
உடல் இங்கிருக்க உயிர் எங்கோ இருக்கும் உணர்வு

நீயும் நானும்

16 Aug

கருமேக இரவில்…
வெள்ளி தார் போன்ற நீர்வீழ்ச்சி அருகில்…
பூமிக்கே வெண் பொட்டு வைத்தார் போல் அழகிய நிலவொளியில்…
மின்மினி பூச்சிகள் சிறு கூச்சல் இட்டுக்கொண்டு ஓடுகையில்…
அழகிய மங்கையின் நெளிந்த குழல் போன்று ஓடுகின்ற சிறு நதிக்கரையில் …
கனிவாய் மூடிய பூக்களின் விழிகளின் மத்தியில்…
சொர்க்கத்தில் இருந்தே விரித்தார் போன்ற ஊஞ்சல் மடியில்…
உன் தோள்களில் நான்…

அழகு

16 Aug

கொடியில் பூக்கள் அழகு
கடலில் மீன்கள் அழகு
காதலில் முத்தம் அழகு
தந்தையின் அன்பு அழகு
தாயின் உணவு அழகு
மலைக்கு குளிர் அழகு
கோவிலுக்கு தீபம் அழகு
பிரிவில் கண்ணீர் அழகு
வகுப்பில் குறும்பு அழகு
பயணத்தில் மழை அழகு
மழைக்குப்பின் வானவில் அழகு
ஆணின் வீரம் அழகு
பெண்ணின் நாணம் அழகு
அலையின் ஓலி அழகு
வாசலில் கோலம் அழகு

காதல்- நட்பு

16 Aug

காதலுக்கு உயிர் தந்தோருக்கு பெயருண்டு சரித்திரத்தில் …
நட்புக்கு உயிர் தந்தோருக்கு சரித்திர பெயர் தேவையுண்டோ!!

எனது ஹைக்கூகள்

16 Aug

காதல் இனித்தது அனுபவிக்காத வரை …
கசக்கிறது அனுபவித்த வரை

Hello world!

16 Aug

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.